Hole 8 TH

หลุม 8

ข้อมูลหลุม 8

หลุมนี้ต้องการการวางแผนการเล่นที่ดี บนแท่นทีคุณจะมองเห็นต้นไม้ใหญ่ทางด้านซ้ายซึ่งต้องหลีกเลี่ยง หลุมนี้ยังมีบังเกอร์ 2 หลุมที่จัดวางอย่างดีทางด้านขวา พร้อมที่จะดักลูกที่ออกขวาเล็กน้อยจากจุดกึ่งกลางสนาม แม้แต่ช็อตที่สองก็ยังต้องมีการวางแผนเพื่อหลีกเลี่ยงบังเกอร์แฟร์เวย์ที่ถูกวางไว้อย่างมีกลยุทธ์ก่อนถึงกรีนตรงกลางแฟร์เวย์ ความแม่นยำคือกุญแจสำคัญในการขึ้นกรีน ด้วยกรีนที่ยกขึ้นเล็กน้อยนั้นต้องการความแม่นยำจากเหล็กสั้นของคุณ

สถิติหลุม

พาร์: 5 สโตร์ค อินเด็กซ์ - ผู้ชาย 12 / ผู้หญิง 1

Comments are closed.